Overgangsregeling inzake de hoogte van de transitievergoeding voor 50 jarigen

 

Tot 2020 geldt voor werknemers boven de 50 jaar de overgangsregel. Zij hebben recht op 1/2 maandsalaris per half dienstjaar na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar mits het dienstverband minimaal 10 jaar geduurd heeft.

Indien het bedrijf kleiner was dan 25 medewerkers dan geldt deze regel niet (Om precies te zijn: indien de werkgever in de tweede helft van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt of niet wordt voortgezet gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst had).

Dit volgt uit artikel 673a BW. Dit artikel luidt:

 

Artikel 673a BW

1. Indien de werknemer bij het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst 50 jaar of ouder is en de arbeidsovereenkomst ten minste 120 maanden heeft geduurd, is, in afwijking van artikel 673, lid 2, de transitievergoeding over elke periode van zes maanden dat de werknemer na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar bij de werkgever in dienst is geweest, gelijk aan de helft van het in geld vastgestelde loon per maand.

2. Lid 1 is niet van toepassing op de werkgever die in de tweede helft van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt of niet wordt voortgezet gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst had.

3. Lid 2 is niet van toepassing op bij regeling van Onze Minster van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te wijzen werkgevers.

4. Dit artikel vervalt met ingang van 1 januari 2020.

 

vaststellingsovereenkomst laten nakijken

jurisprudentie 2

 

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com