Laat vandaag nog uw vaststellingsovereenkomst nakijken.

Bel 023-20 23 842, of mail uw vaststellingsovereenkomst naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Punten van aandacht zijn bijvoorbeeld:

- de hoogte van een ontslagvergoeding

- veilig stellen van uw WW-rechten 

- de juiste opzegtermijn

- verval van een eventueel concurrentiebeding

- vrijstelling van werk

- uitbetaling van openstaande vakantiedagen

Maar ook andere zaken die kunnen worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (zie ook de 8 punten van aandacht hieronder). 

 

Wat zijn de kosten? (vaak zijn deze voor rekening van de werkgever).

Indien u een vaststellingsovereenkomst heeft ontvangen van uw werkgever dan staat daar dikwijls een vergoeding in voor de kosten van rechtsbijstand. Vaak zijn deze kosten dekkend. De rekening gaat in dat geval rechtstreeks naar de werkgever. Het kost u dan dus niets

Het in de overeenkomst genoemde bedrag geldt bij mij dan als aanneemsom (lump-sum) voor de gehele opdracht.

Indien er geen bedrag is opgenomen in de vaststellingsovereenkomst kunt u de vaststellingsovereenkomst naar mij mailen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Ik kan u dan (kosteloos) een prijsopgave verstrekken al naar gelang de ingewikkeldheid van uw situatie. Indien u mij de opdracht verstrekt zal ik, na overleg met u, in de onderhandeling met uw werkgever trachten om dit bedrag voor rekening van de werkgever te laten komen, zodat het u niets kost.

 

8 punten waar u op moet letten.

Als u van uw werkgever een voorstel heeft ontvangen om het dienstverband via een vaststellingsovereenkomst (of een beëindigingsovereenkomst; dit is hetzelfde) te beëindigen, komen enkele belangrijke zaken aan bod zoals: de vergoeding, de opzegtermijn, een WW uitkering, een eventuele vrijstelling, geheimhouding, concurrentiebeding en het verlenen van finale kwijting.

 

1. Bent u het eens met het ontslag?

Beëindiging van het dienstverband in overleg tussen werkgever en werknemer kan lopen via een vaststellingsovereenkomst. U spreekt met de werkgever af wanneer u uit dienst gaat en of u nog een vergoeding meekrijgt. Daarna kunt u een WW-uitkering aanvragen en doorgaans ook krijgen. Wel moet u dan uiteraard ook aan de andere voorwaarden voor WW voldoen, bijvoorbeeld voldoende solliciteren en een aantal jaren hebben gewerkt. In de eerste plaats moet u het wel eens zijn met de beëindiging van uw dienstverband. Wanneer u het met de reden van het ontslag niet eens bent, of vindt dat er van ontslag geen sprake kan zijn, ligt het niet voor de hand om in te stemmen met de beëindiging. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de werkgever u wil ontslaan vanwege kritiek op uw functioneren, terwijl u het daarmee absoluut niet eens bent. Wanneer u niet akkoord gaat en uw werkgever u dan toch wil ontslaan, dan zal hij de normale procedures moeten volgen en ontslag moeten aanvragen via UWV of de kantonrechter.

2. Wat als u ziek bent?

Als uw werkgever u een voorstel doet om akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst, terwijl u ziek bent, moet u extra goed opletten. Wanneer u na einde dienstverband nog ziek zou zijn, komt u niet in aanmerking vooreen WW-uitkering, maar zou u ziekengeld via het UWV moeten gaan ontvangen. Normaal zou uw werkgever u tijdens ziekte gedurende twee jaar loon moeten uitbetalen. Het UWV kan in deze situatie dan ook besluiten om de toekenning van ziekengeld te weigeren, omdat u een “benadelinghandeling” heeft gepleegd. Door in te stemmen met het ontslag heeft u immers vrijwillig afgezien van uw recht op doorbetaling van loon tijdens ziekte. In geval van ziekte is het dus van belang of u per einde dienstverband verwacht weer beter te zijn, maar zelfs dan is het soms niet verstandig om akkoord te gaan.

3. Procedure

Wanneer u van mening bent dat een ontslag onvermijdelijk is, kunt u wellicht akkoord gaan met beëindiging via een vaststellingsovereenkomst. Ik kan dan namens u met uw werkgever onderhandelen over het voorstel tot beëindiging (tenzij wij anders afspreken).

4. Juiste opzegtermijn

In de vaststellingsovereenkomst wordt bepaald op welke datum het dienstverband zal eindigen. Tussen de datum van de ondertekening van de vaststellingsovereenkomsten de einddatum van het dienstverband, moet tenminste de periode van de voor u geldende opzegtermijn zijn gelegen. Wanneer de opzegtermijn niet juist in de overeenkomst is verwerkt, kunt u problemen krijgen met het UWV, wanneer u een WW-uitkering moet aanvragen na het einde van het dienstverband. Een voorbeeld: een werknemer wordt per maand betaald en zijn opzegtermijn bedraagt ook een maand. Wanneer die werknemer en de werkgever het dienstverband bijvoorbeeld per 1 januari willen beëindigen, moeten zij er voor zorgen dat de overeenkomst uiterlijk 30 november is getekend. Bij ondertekening op 1 december of later in die maand, zal het UWV stellen dat bij in achtneming van de opzegtermijn van een volle maand en opzegging per het einde van een maand, het dienstverband niet eerder dan per 1 februari had mogen eindigen. Het UWV zal aan de betrokken werknemer in dat geval over de maand januari geen uitkering mogen toekennen.

5. Is er recht op een vergoeding?

Vaak zal er in geval van een ontslag met wederzijds goedvinden sprake zijn van een vergoeding die de werkgever betaalt aan de werknemer, het wettelijke recht bestaat uit een transitievergoeding. U kunt de hoogte hiervan berekenen op deze site. Uiteraard is het al dan niet toekennen van een vergoeding vaak een punt van onderhandeling tussen partijen.

6. Andere zaken

Andere zaken die vaak worden geregeld In de vaststellingsovereenkomst kunnen uiteraard nog een heleboel andere zaken worden geregeld, waarvan hieronder slechts een aantal kan worden genoemd.

• Wordt de werknemer vrijgesteld van zijn werkzaamheden en levert hij daarvoor vakantiedagen in of blijft hij gewoon doorwerken tot aan de overeengekomen einddatum?

• De werkgever moet voor de werknemer per einde dienstverband een eindafrekening opstellen van alles wat hij nog tegoed heeft. Om problemen achteraf te voorkomen is het verstandig om vast te leggen wat er door de werkgever allemaal nog moet worden betaald.

• De werknemer kan worden vrijgesteld van een eventueel voor hem geldend concurrentiebeding. Dit kan heel belangrijk zijn, wanneer u na einde dienstverband direct bij een andere werkgever in dezelfde sector of omgeving zou willen gaan werken.

• Werkgever en werknemer kunnen geheimhouding overeenkomen over de gemaakte afspraken.

• Aan de werknemer kan een positief getuigschrift worden verstrekt.

• Er kan een vergoeding worden opgenomen voor aan u geboden rechtsbijstand dooreen vakbond of rechtshulpverlener.

• Er kan iets worden bepaald over het inleveren van bedrijfseigendommen of het ophalen van eigen zaken door de werknemer.

• Werkgever en werknemer kunnen finale kwijting overeenkomen. Hiermee wordt bedoeld dat partijen, nadat de gemaakte afspraken zijn nagekomen, over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben. U mag dus nooit tekenen voor finale kwijting, wanneer u denkt nog iets van uw werkgever te goed te hebben, dat niet in de opgestelde overeenkomst is opgenomen.

7. Inschrijving werkzoekende en solliciteren

Zodra u akkoord bent gegaan met de vaststellingsovereenkomst en dus weet dat u werkloos zult worden, moet u zich laten inschrijven als werkzoekende bij het UWV Werkbedrijf. Vanaf dat moment dient u eenmaal per week actief te solliciteren en dient u in te gaan op verwijzingen door het UWV Werkbedrijf naar ander werk.

8. De werkloosheidsuitkering

Een ontslag met wederzijds goedvinden geregeld in een vaststellingsovereenkomst, zoals hiervoor beschreven, zal in de praktijk vrijwel altijd betekenen dat u in aanmerking komt voor een WW-uitkering. Ik wijs u er echter op dat de beslissing ligt bij het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen); een garantie op de toekenning kan derhalve niet worden gegeven. U kunt de WW-uitkering aanvragen vlak voor de overeengekomen einddatum dienstverband. U neemt alleen de vaststellingsovereenkomst mee naar het UWV. De correspondentie tussen u, uw jurist en de werkgever over het ontslag is verder vertrouwelijk en hoeft u niet af te geven.

9. Uw situatie

Als u een vaststellingsovereenkomst heeft ontvangen, help ik u graag verder. U kunt mij dan bellen en de overeenkomst per mail naar mij opsturen. Ik zal de zaak eerst zorgvuldig met u bespreken om na te gaan wat u zelf het liefst wilt. Veel cliënten willen bijvoorbeeld geen rechtszaak, maar wel een goede deal.

Nadat ik de zaak met u heb besproken kunnen we de sterke en zwakke juridische punten onderzoeken. Ik kan voor u onderhandelen met uw werkgever over bijvoorbeeld de hoogte van een ontslagvergoeding, verval van een concurrentiebeding, vrijstelling van werk, uitbetaling van openstaande vakantiedagen en andere zaken die kunnen worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

vaststellingsovereenkomst laten nakijken

 

jurisprudentie 2

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com