Berekening transitievergoeding per 1 januari 2020             

(voor de oude transitievergoeding van voor 1-1-2020 klik hier)

Vanaf 1 januari 2020 heeft u vanaf de eerste dag van uw arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding bij ontslag. De rekentool voor de nieuwe versie van de transitievergoeding (vanaf 1-1-2020) is nog niet klaar. Onderstaande nadere uitleg over de berekening.

 

De berekening van de transitievergoeding gaat als volgt:

1. U krijgt 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar vanaf uw eerste werkdag;

2. De transitievergoeding over het resterende deel van de arbeidsovereenkomst wordt berekend volgens de formule: (bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst / bruto maandsalaris) x (1/3 bruto maandsalaris /12 ) Deze formule wordt ook gebruikt voor het berekenen van de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd.

 

Voorbeeld 1: de arbeidsovereenkomst duurde 9 jaar en 5 dagen. Het bruto maandsalaris was € 3.000. Het bruto uurloon was € 20. De werknemer werkte 8 uur per dag.

Eerst wordt de vergoeding berekend over het aantal volledig gewerkte jaren: 9 jaar x (1/3 van € 3.000) = € 9.000. Daarna wordt de vergoeding berekend over de laatste 5 dagen. Het totale salaris over de laatste 5 dagen is: 5 x 8 (gewerkte uren) x € 20 (bruto uurloon) = € 800. De berekening volgens de formule is: het bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst gedeeld door volledig maandsalaris, maal 1/3 bruto maandsalaris gedeeld door 12 (maanden). Oftewel (800/ 3000) x (1000/12) = 22,22 Het totaal aan transitievergoeding is € 9.000 + € 22,22 = € 9.022,22

 

Voorbeeld 2: De werknemer wordt tijdens zijn proeftijd ontslagen. De arbeidsovereenkomst heeft in totaal 5 dagen geduurd. Het brutosalaris over deze 5 dagen is € 800. Dit wordt beschouwd als het loon per maand. De berekening is dan als volgt: (€ 800 / € 800) x (1/3 x € 800)/12) = 1 x (€ 266,67/12) = € 22,22. De werknemer krijgt dus € 22,22 transitievergoeding voor de 5 dagen dat hij in dienst was.

 

vaststellingsovereenkomst laten nakijken

jurisprudentie 2

 

.

 

 

Alles over de Transitievergoeding

Op deze site treft u het volgende aan:

- Rekentool transitievergoeding (Inclusief vermelding van gewogen dienstjaren en overgangsregelingen alsmede de van toepasing zijnde artikelen uit het BW.)

- Jurisprudentie (Inzake de transitievergoeding en andere arbeidsrechtelijke zaken.)

- Wetteksten (Tal van besluiten en BW artikelen.)

- Een online tool om de juiste rechter te vinden (Op basis van de postcode van de werkgever met een spiekmogelijkheid in de KvK.)

- Processtukken (Bijv. verzoekschrift inzake het opeisen van de transitievergoeding.)

- Afspiegelingstool (Een gratis tool om af te spiegelen (download excel)

 

De ingangsdatum van de transitievergoeding was 1 juli 2015. Vanaf dat moment hebben vrijwel alle vaste en tijdelijke werknemers, die 2 jaar of langer in dienst zijn geweest, bij ontslag of niet verlenging van het contract, recht op de transitievergoeding (ontslagvergoeding).

Bij ontslag via het UWV vóór 1 juli 2015 had je geen recht op een ontslagvergoeding. Bij ontslag via de kantonrechter had je wel recht op een ontslagvergoeding. Om deze ongelijkheid weg te nemen is er nu deze transitievergoeding bij beide procedure's ingevoerd. De oude ontslagvergoeding conform de kantonrechtersformule komt daarmee te vervallen.

De werknemer verkrijgt dit recht zodra hij ontslagen en/of uit dienst is. De werknemer kan het budget gebruiken voor bijvoorbeeld scholing maar hij mag het ook gewoon houden. Het recht vervalt 3 maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Als je de vergoeding dus niet krijgt en je er wel recht op hebt, moet je hem snel opeisen anders ben je hem kwijt. Wij staan u hier graag in bij.

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com